Co je to ozon?

Ozon se běžně nachází v okolním prostředí. Při normální teplotě a tlaku je ozon namodralý s intenzivním zápachem. Ve větší koncentraci se tvoří během bouřek anebo v okolí vodopádů. Ozon je známý také pod pojmem "aktivní kyslík". Jde o formu atomu kyslíku, který vdechujeme v diatomické formě.

Jak se tvoří ozon?

Existují dva způsoby, jak produkovat ozon ... ultrafialové UV záření a výbojové. Většina zařízení používá metodu koronového výboje k simulaci atmosférických výbojů. Zařízení využívající UV je neúčinné a nákladné.

Jak používáme ozon?

Ozón je jedním z nejsilnějších oxidačních a dezinfekčních prostředků a zabíjí bakterie E. coli, Listeria, Salmonella, Giardia a Cryptosporidium účinněji než běžné dezinfekční prostředky, jako chlor .. Ve skutečnosti, ozon zabíjí E.coli více než 3000 krát rychlejší než chlor. Po generování se OZON dostanete do koberců, záclon, nábytku atd. Když je další atom kyslíku rozdělen na molekuly ozonu, následuje dezinfekce a oxidace. Jako dezinfekční prostředek tyto atomy rychle zničí bakterie, plísně a nepříjemné pachy.

Je ozon nebezpečný?

Ozon ve velmi vysokých koncentracích může dráždit sliznice a dýchací cesty. Produkce ozonu v bezpečném a mírném množství čistí vzduch, počet gramů ozonu se změří na metry čtvereční. Před vyčištěním nesmí být v prostoru rostliny, žádný živočich a ani lidé. Po vyčištění místnosti ozonem musí být prostory odvětrány.

Jak můžete měřit koncentraci ozonu?

Existuje řada dostupných mechanických metod, nejčastější a nejúčinnější jsou Draegerovy trubice.

Jak dlouho ozón vydrží?

Jakmile se ozon vytvoří v generátoru a rozptýlí se v místnosti, postupně se po krátké chvíli opět rozpadne zpět na kyslík.

 Při výskytu organických látek způsobujících znečištění nebo zápach je rozpad ozonu výrazně rychlejší, protože dojde k navázání kyslíku na přítomné znečištění. 

Zbývající ozon se samovolně rozpadá na kyslík, poločas rozpadu je závislý na teplotě, prostředí a dalších faktorech. Z tohoto důvodu není ozon možné skladovat a je nutno ho připravovat přímo na místě.

Velmi individuální je doporučení opakování dezinfekcí ozonem. Např. dopravní prostředky jako je veřejná doprava - autobusy, doporučujeme ozonem dezinfikovat každé 1-3 dny, to samé v ordinacích a v lékařství, kde je velký pohyb lidí.